Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Nedärvd essens – Krönika av Kaj Johannesson



Nedärvd essens – bortom den röda elitens känsloyttringar

Jag förstår inte hur framförallt de röda sympatisörerna kan ifrågasätta något som deras politiska föregångare praktiserat igenom sitt rasbiologiska institut i Uppsala…

Man ansåg dessutom då att en viss utvald skara människor med dess tillhörande etniciteter för att vara icke önskvärda (undermänniskor) och därför förvägrades dessa att få fortplanta sig, något svagt begåvade individer inte heller fick.

Allt i socialismens anda och för den dåtida världsledande rasbiologin så (med ett stänk av Adolf) ansåg man att olika genetiska uppsättningar för att inneha lika olika värden.

Nedärvd essens är densamma för både människor och djur och utöver att vi inom människosläktet har valt att särskilja oss från andra däggdjur med det latinska namnet Homo sapiens så gäller likaväl samma biologiska regelverk för allt levande på planeten Tellus.

Vi talar om evolutionsläran som idag är en allmän vedertagen vetenskap, dvs fakta. Inom avel så låter man endast de hundar, katter eller duvor med önskvärda egenskaper få egen avkomma och man hoppas på att nästa generation ska inneha än mer av de attribut som föräldrarna har och så fortsätter man generation efter generation styra släktledets genetik tills dessa uppfyller den ”norm” man önskat.

Tål att betänka är att alla hundar härstammar från vargen och att alla de otaliga hundraser vi idag har endast beror på en ”manipulerad” evolution där man förpassat naturens lag om att den starkaste och bäst anpassade får sprida sitt förprogrammerade genetiska genom.

Människan kan genomgå likvärdig kontrollerad avel och efter tillräckligt många generationer så har dessa efter varje cykel mer av de attribut man önskat.

Psykologiska drag såsom aggressivitet (nedärvd ilska) är exempelvis ett sådant drag utav många andra som kan förstärkas eller minskas beroende på föräldrarnas eget arv.

Att som de många faktaresistenta inbillade humanister som hävdar att nedärvd essens (egenskaper) inte finns för att ett politiskt parti anammat den fakta som är rådande idag är lika korkat som att med den nutida genusperspektivet (som är ren pseudovetenskap, dvs låtsasvetenskap) tro att alla barn är ”könslösa maskar” tilllika att de två olika könen som evolutionen givit oss endast skulle vara är en social konstruktion som är föränderlig.

Att barnen igenom yttre påverkan (föräldrarna) väljer sitt kön… Ja en stor grupp människor tror verkligen på detta men inte att man kan nedärva egenskaper från sina föräldrar. Lilla landet i yttersta nord, ”den humanistiska stormakten” så är känsloyttringar viktigare än vetenskap

Man glömmer helt det biologiska regelverk vi existerar blott igenom och det är hormonen testosteron och östrogen som utvecklar våra kroppar till det biologiska kön som är förutbestämt utifrån den spermie som befruktade kvinnans ägg.

Absolut finns det olika sexuella läggningar och likaså otaliga egna psykologiska benämningar på vem man vill vara, vilket enligt mig är upp till var och en att bestämma.

Däremot så måste inte jag och andra som är tillfreds med den biologiska konstruktion vi föddes i (den rådande normen sen mänskligheten början) omhulda nutida filosofers egentillverkade könskonstellationer.

Som att man anser sig inneha det självklara valet att kunna avsäga sig det biologiska kön man har och omgivningen skall samtidigt tilltala vederbörande på ett könsneutralt vis även om vi framför oss har en uppenbar kvinna eller man.

Det är väl ingen fara egentligen om det inte vore för att detta ”egna” beslutet nu kräver att ”andra” ska förändra/förhålla sig till han/hon. Man har egna sociala konstruktioner där egna regler om att kravet att existera på det ”vis” man bestämt sig för blir till en polariserande kraft där den kravfulla minoriteten kommer verka i egna skolor, dagis eller andra regnbågscertifierade faciliteter i samhället.

Staten har dessutom givit denna moderna och spännande minoritet bättre skydd av lagen än för oss övriga vilket är horribelt då vi alla är svenska medborgare och oavsett livsval så ska ingen annan människa innanför Svea rikes gränser ha större fördelar än sin granne, oavsett…

Tack för ordet.

Kaj Johannesson

Avel
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Avel

Nedärvd ilska
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:189385/FULLTEXT01.pdf&ved=2ahUKEwiml6q2v9HgAhXh6KYKHQn1D7YQFjABegQIAxAD&usg=AOvVaw1NYfqU9B5Z_v9eIyGP1gtp&cshid=1550912833058

Barnets kön och ögonfärg
https://familjen.trygghansa.se/gravid/under-graviditeten/barnets-kon-och-ogonfarg/

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

"FÖR SVERIGE - PÅ TIDEN"

'Oro' - är den ränta du betalar då du lånar av morgondagens bekymmer.

Ny Demokrati (Nyd)

Ur folkrörelsen kom ett folkpart

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

Bjorkbloggen

BLOG POSTS IN SWEDISH AND ENGLISH! Bibelfrågor med ämnen som fri vilja, rättfärdighet, lag, synd, nåd

Vad händer i Mellanöstern, USA och Kina idag?

What is happening in the Middle East, USA and China today?

%d bloggare gillar detta: