Med Vincat Veritas tidigare artikel ”Väckelsen av gräsrötterna” i åtanke där protester från NMR-sympatisörer fyllde den nämnda artikelns kommentersfält på nyhetsportalens Facebooksida.

Att NMR har infiltrerat Sverigedemokraterna från gräsrotsnivå till kommunpolitiker och tillika populära förespråkare för partiet.

Bara på Facebook hade artikeln över 20.000 läsare och av det stora antal personer som kommenterande så var mer än 90% av dem folk från NMR, dessutom påträffades bland dessa ett flertal kända namn ur deras belästa elit vars syfte är att flytta fokus.

Det stöd som alltid kommit från Sverigevännerna när denna gruppering visat sig uteblev och det var tydligt att för första gången i Vincat Veritas historia saknade man det brukliga stödet hos Sverigerörelsen . Trots man belyste att NMR under en längre tid infiltrerat partiet på gräsrotsnivå så bifogades viss information som kan ge de indikationer som avslöjar dessa infiltratörer, även medföljde en retorik att bemöta med.

Vincat Veritas var ensamma att skriva om detta katastrofala förfarande som pågått under en längre tid där otaliga individer ur NMR/nationella har utgett sig för att vara Sverigedemokrater och helt ostört kunnat värvat, söndrat och avlägsnat den beröringsskräck Sverigerörelsen haft gentemot NMR.

Samtidigt har man normaliserat de stora skillnaderna mellan varandra så mer vänskapliga former kunnat ske trots man tidigare varit givna fiender och totalt oförenliga.

Vincat Veritas belyser problematiken i nämnda artikel att dessa två skilda grupper i många fall nu söker stöd hos varandra och efter en tids propagerande så har SD-sympatisörerna radikaliserats och ovetandes blivit en del av den antisemitiska rörelsen.

Det är ingen hemlighet att en stor del av dem som valt att rösta på Sverigedemokraterna gjort det för att partiet är det enda som tydligt visat sitt motstånd mot Islam och vill begränsa dess inflytande i landet. Det är dessutom ingen hemlighet att nationalsocialisterna (NMR) är av motsatt åsikt och ser utövarna av Islam som sina bröder (antisemiter) och viktiga allierade i utrotningen av sina svurna fiender som är det judiska folket i helhet även om man valt att benämna dem som ”sionisterna”.

Det är däremot okunskap som tyvärr råder hos de flesta i vårt land när man är totalt ovetandes om det faktum att Adolf Hitler hyste särdeles höga tankar om den totalitära ideologin Islam och därför under andra världskriget så stod också hela den arabiska halvön till nazisternas förfogande och man var viktiga allierade mot den fria världen.

Än idag är ”Mein kampf” av Adolf Hitler den bok som säljs allra mest på den arabiska halvön.

För dem som en gång röstade på SD pgr av den hotbild man ansåg Islam innebära mot Svea reflekterade inte över att deras nya ledare var muslim och att organisationen är förenlig med Islam.

Att ingen valt att slå larm om detta till ledningen inom SD trots värvningen och normaliseringen till NMR sker öppet är också anledningen till att Vincat Veritas valt att skriva denna artikel som en uppföljare till ”Väckelsen av gräsrötterna” som tydligt belyste och varnade Sverigevännerna för detta.

Även så sände nämnda redaktion 4 kopior av artikeln till lika många politiker inom SD för att få ta del av deras åsikt i ämnet, 1 av 4 hörde av sig och det var en kommunalpolitiker från Malmö som återkopplade och var tacksam för att få tagit del av materialet och nämnde samtidigt att man har viss insyn och inom kort kommer agera mot detta. De 3 andra på regeringsnivå lyser fortfarande med sin frånvaro.

De Nationella

Däremot så är det lätt att tro att det finns två grupperingar av de Nationella idag, men gör man en lite snabb efterforskning om den ideologiska plattform som rörelsen har som bas och är oföränderlig för om man ändrar på ideologin så är det en annan sådan med annat namn och typiskt för de Nationella är deras motstånd mot socialismen och i alla dess former (gäller även nationalsocialismen).

Så kontentan blir således att det är individer ur den frekvent nämnda grupp som aldrig kan röra sig utanför sina egna kretsar utan att maskera sig och påstå sig vara något annat än vad de egentligen är, och då för att kunna nå ut med sin propaganda och tilllika genomföra sina många och ljusskygga planer som alltid sker i kulisserna hos den grupp man valt att infiltrera.

Och då för att de inte någonstans är välkomna eller önskvärda med den totalitära ideologiska grund som nationalsocialismen vilar på är så främmande att endast en enda delvis likvärdig totalitär grupp finns att tillgå som tilltalas av den och det är de som man kallar för sina bröder, dvs islamisterna.

Men det är ett framgångsrikt koncept som nazisterna tvingats använda sig av och med tanke på alla otaliga år de har förklätt sig också därför besitter enorma erfarenheter i att smälta in hos andra grupper. Men för de som är vaksamma så avslöjar ordval och hatiska tankegångar snabbt att det yttre och inre inte är överensstämmande som väcker viss skepsis.

Och förståelse finns över den ilska dessa bär på då man ofta måste utge sig för att tillhöra de grupper man hatar och föraktar, därför dessa ofta lägger till en benämning som inte är förenligt med den ideologiska grund man påstår sig tillhöra. Vilket också har gjort det mycket enkelt att se uppbyggnaden av de små nätverk de rönt sådan framgång med.

Så utöver Sverigedemokraterna så har alltså NMR även infiltrerat de Nationella och trots att denna kunskapen om de två grupperna är offentlig och lättillgänglig så har otaliga sympatisörer och politiker varit tysta. Man har oförståeligt låtit den skadliga underminering pågå under en längre tid mot det parti man sa sig tillhöra och någon gång hade en övertygelse skulle vara räddningen för nationen.

På den Nationella sidan så gjorde man åtminstone motstånd mot de som attackerade deras ideologiska fundament, som blev en kostsam förlust för de Nationella som förlorade så mer än bara sin tillhörighet då det blev kostsamt även för många på det privata planet.

Syftet med att överta gruppen och då rätten att benämna sig som Nationell är enkelt att förstå då allt är bättre att utge sig som än just nationalsocialist.

Tar vi en titt på Sverigedemokraternas sympatisörer, kända profiler, politiker eller de som driver allehanda SD-grupper så förstår vi varför de oftare själv säger sig vara nationella-SDare och delar en idol från NMR.

Alla de otaliga Nationella som utger sig för att vara SDare är i själva verket individer ur NMR och idag är dem nästan i majoritet gentemot Sverigevännerna på positioner som nämndes ovan, dvs informationskanaler.

Det är därför normaliseringen av nationalsocialistiska åsikter och skrifter har kunnat ske under en relativt kort tid. Man har smygit in sin propaganda successivt med det sedvanliga material som delas.

Det är därför man snart helt har avlägsnat den beröringsskräck som Sverigerörelsen alltid haft gentemot NMR. Mycket för att man oftare blev påmind om det fiendskap kontrasten mellan de två helt oförenliga ideologierna skapade och det var något som ofta var föremål för hätska diskussioner där båda grupper tydligt distanserade sig från varandra.

Naturligtvis utifrån de stora olikheter som att NMR var och fortfarande är allierade med islamiste, vilket är dem SD ser som det största hotet mot befolkningen och landet. För ett par år sen var debattnivån väldigt aggressiv från Sverigevännerna sida när det ämnet debatterades, något som inte man alls ser lika ofta idag.

Nu har NMR dessutom tonat ner sitt öppna hat mot Sverigedemokraterna på den plattform dem och deras sympatisörer är verksamma på, dvs Facebook och sakta har man lyckats förändra synen hos SD-sympatisörerna så att dessa inte längre ser nationalsocialisterna som en stor fiender utan istället mer vänner som drar på samma håll…

Och de som försökte väcka Sverigevännerna ur den falska verkligheten blir snabbt attackerade utav ”SDare” som använde en fungerande men simpel retorik som:

”Vadå? Påstår du att jag inte kan vara SDare om jag stödjer NMR?” Osv..

Den som försökte varna måste försvara sin (korrekta) åsikt mot många andra sk ”SDare” som inte alls instämmer och om alla vi tycker så här så måste du ha fel som är ensam om din åsikt.

Man har normaliserat och splittrat Sverigerörelsen utan motstånd och idag är som sagt snart majoriteten av de SDare som har inflytande på Facebook inte Sverigedemokrater alls och märkligare är det att varken partiet eller andra har agerat för att stävja och städa bort oönskat klientel ur sina led, definitivt åtminstone avlägsnat de kommunala SD-politiker som är Nationella/NMR (de många nya förmågor som kommer rösta på kommunal nivå).

Viktigt att veta är att de flesta som kallar sig Nationella egentligen är NMR, de som verkligen är Nationella är få och de anser att epitetet är kapat och är synonym till NMR och således knappt vill/kan använda benämningen…

Men de är onekligen Patrioter som gjorde motstånd, något vi innerligen får hoppas SD också gör inom kort.

Och Vincat Veritas kan idag tipsa om att NyD är ett parti som drivs av likvärdiga åsikter som de Nationellas och ju fler som sluter upp destu starkare blir ni.

Vincat Veritas