Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Detta är den information man kan ta del av på MSB’s sida på nätet som belyser nämnda myndighets syfte tillika agenda och det är här katastrofen Eliasson har blivit befordrad till chef efter ha lyckats med bedriften att köra tre andra myndigheter i botten…

Frågan är ställd utav Kit.se till Eliasson.

Har vi en poliskris, enligt dig?

– Det blir en lek med orden. Vad är kris? Vad är katastrof? Haveri? Oavsett vilket ord man vill använda så är läget allvarligt.

2016

Det är i allra högsta grad ironiskt att den man som egenhändigt är ansvarig för kriser av nationella mått nu ska styra den myndighet vars uppgift är att förhindra just dessa ”Eliassonkatastrofer” från att ske och när de ändå inträffar ha en handlingsplan att tillgå för att hämma den negativa utvecklingen som ständigt följer i vederbörandes farvatten när denne tagit ett beslut. Något vi idag tydligt förstår att MSB misslyckats med på samtliga plan att presentera och särskilt då man förlorat kontrollen över myndigheten till ingen mindre än självaste Dan ”Katastrofen” Eliasson, som nu är kaptenen över skutan. Fadäserna har varit otaliga från den förre polischefen och även så pass illa att hela polisväsendet är slaget i spillror med djupgående konsekvenser i samhället. Staten kan idag inte längre skydda sina medborgare och inte heller när avsaknandet av polisiära insatser tvingat försvarslösa laglydiga människor till att bli enkla offer åt de kriminella finns det ett rättsystem som tar tillvara på den utsattes rättigheter och lagför den som bröt mot dessa. Dagligen sker det exempelvis mängder av gruppvåldtäkter som polisen oavsett bevisföring inte kommer driva till åtal utan istället lägger per automatik ner utredning efter utredning pgr av att dåvarande rikspolischefen Dan Eliasson omorganiserat myndigheten till en kostsam och tungrodd sådan. En byråkrati som nu tvingar poliserna till skrivbordstjänst betydligt fler arbetstimmar än tidigare, den tiden som användes till att patrullera gator och att förebygga brott.

2017

Anmälningar om våldtäkter och våldtäktsförsök har ökat med 16 procent under årets fem första månader 2017, till 2 224 anmälningar per den sista maj Våldtäktsärenden som överlämnats till åklagare är 44 fler i år, än förra året. Totalt har 297 ärenden om våldtäkt och försök till våldtäkt utretts klart och lämnats över till åklagare fram till maj i år. Varje dag lägger Polismyndigheten ned 13 ärenden om försök till våldtäkt och fullbordad våldtäkt, enligt siffror som SvD begärt ut från Polismyndigheten. I år har 1 886 ärenden lagts ned. Vid samma tidpunkt förra året var siffran på nedlagda ärenden 1 601.

Ytterligare som tåls att nämnas är att Dan Eliasson då rikspolischef förhindrade införandet av gränskontroller under 2015 akuta flyktingkris, trots att både gränspolisen och den nationella operativa ledningsgruppen påtalade att sådana behövdes. Man kan bara spekulera i hur många våldtäktsfall det finns som Eliasson är direkt skyldig till när våldtäktsmän okontrollerat tog sig in i landet då han vägrade uppföra gränskontroller trots högljudda varningar. Migrationsverket var den första myndigheten Dan Eliasson fick lämna sin chefsposition på (2011) efter 4 år i tjänst då han missbrukat sitt ämbete igenom att avskeda en lägre chef för denne hyste Israelvänliga åsikter. Eliasson blev därför fälld av justitieombudsmannen och det föranledde den Israelogillande Dans avgång. Moderaterna tillsatte Dan Eliasson som chef för Försäkringskassan under deras regeringsperiod med Reinfeldt i spetsen. Där missbrukade han sin position med att radera miljontals mejl för att dölja komprometterande uppgifter. Han anställde en gammal kollega från Migrationsverket som kommunikationsdirektör och karusellen med den värsta tänkbara svågerpolitiken var ett faktum. Innan han fick avgå hade endast 1 av 4 anställda hos Försäkringskassan förtroende för honom… Med facit i hand där skandal efter skandal påvisas så är antagligen Dan ”Katastrofen” Eliasson den enda i svensk historia som ständigt belönas med en ny och bättre chefsposition på statens olika myndigheter när den han befinner sig på är körd i botten. Olyckligt sammanträffande eller?

Apropå kostnader så bör man ha i åtanke att invandringen kostade skattebetalarna 19 miljarder mer än vad hela rättsväsendet inklusive polisen kostade 2016. Totalt landade notan för ”öppna era hjärtan” på svindlande 59 miljarder svenskan kronor.

// Vincat Veritas