Sarnecki påstår att det är kontraproduktivt att sätta in militär mot kriminella gäng, dels för att de är utbildade att föra krig mot främmande makt och dels för att det kan leda till inbördeskrig. Men det Sarnecki avser med sitt uttalande är att flytta fokus från vad det egentligen är vi har att göra med här och då ”uttalanden av den här typen spelar i händerna på krafter med en samhällsagenda som flertalet inte delar”.

Sarnecki försöker påskina en samhällsbild som går stick i stäv med att undvika bekräfta det Sverigedemokraterna sagt under en lång tid för att inte ge dem rätt i sak.

Kommentar från Facebook

Men ovannämnda professor i kriminologi har fel då vi redan är mitt i ett pågående inbördeskrig mot just en främmande makt och då dessa kriminella gäng inte består av svenskar alls utan det är individer från andra länder som i detta nu bygger upp de brottssyndikat man hade för avsikt att uppföra med sin vistelse här. Utöver utländska kriminella karteller så har vi flertalet islamistiska kallifat vars enda agenda är att lägga Sverige och svenskarna under den islamiska läran.

Kommentar från VK

Så när Sarnecki påstår att ” Att sätta in militär mot dem skulle innebära en form av inbördeskrig som Sverige aldrig varit i närheten av” så vet vi att vederbörande medvetet ljuger och följer en agenda som är skadlig och tillika är ett direkt hot mot nationen och dess medborgare.

Sverigedemokraterna har återigen rätt! Sätt in militären mot de kriminella gäng vårat polisväsende inte klarat av att avlägsna från samhället där de är en fara för våra medborgare och demokrati.

Sarneckis uttalande i Omni:

Sarnecki: Militär mot gäng kan leda till inbördeskrig Att sätta in svensk militär mot kriminella gäng är kontraproduktivt, anser Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.
– Militärer är i bästa fall utbildade för att föra krig mot en främmande makt. Det här handlar om människor i det egna landet. Att sätta in militär mot dem skulle innebära en form av inbördeskrig som Sverige aldrig varit i närheten av, säger han till TT.
Även forskaren Manne Gerell, vid Malmö universitet, är kritisk till förslaget om att sätta in militär mot gängkriminaliteten.
– Det kanske kan vara bra men jag har svårt att se hur. Det som behövs är polisiär kunskap, folk som kan utreda och förebygga, det som saknas är inte eldkraft, säger han till nyhetsbyrån.

http://omni.se/sarnecki-militar-mot-gang-kan-leda-till-inbordeskrig/a/0E4bb2