Vincat Veritas besvarar Vi granskar Granskning Sverige s lögner om oss.

Hej ”Vi Granskar Granskning Sverige

Vad roligt att ni tagit er tiden att besöka våran sida! Det är alltid lite extra spännande när man får så ädelt besök av sin motsvarighet på motsatt sida av den politiska färgen. Även om ni är nya uppstickare i denna tappningen så får vi börja med att gratulera er för att vara den första ”röda” granskaren som innehar kunskapen att formulera sig väl i skrift, något som vi på Vincat Veritas värdesätter högt.

Dessvärre fallerar ni på en rad kritiska områden i er roll som en granskare utav sanningen, något som vi får hoppas var er huvudsats med detta projektet att då belysa sanningen?

Nu blev er granskning utav oss en sådan som innehåller väldigt många lögner och nära nog ingen sanning alls vilket är beklagligt ur det perspektivet att granskaren förlorar sin trovärdighet och blir en i mängden av otaliga politiskt extrema propagandacentraler. Nu känner vi att ett klassiskt nybörjarmisstag som att låta de personliga åsikterna bli sanningen istället för tillgänglig fakta är något vi kan ha överseende med då ni försökte springa innan man behärskade momentet med att krypa.

Den mesta informationen ni saknade och istället skapade egen kunde ni hittat på Vincat Veritas Facebook sida.

Vi lovar att bistå er med den fakta ni missade att använda er av och även så kommer vi påvisa att era privata färgade åsikter som ni tilldelat VV som sanning är felaktiga, vi måste ju kunna hjälpa varandra tillbaka på rätt väg när man gått vilse som i erat fall.

Ni börjar med att logiskt angripa VV’s identitet som nyhetssida till en klassificering där trovärdigheten är lättare att angripa retoriskt i kombination med en härskarteknik som låter påskina att ni faktiskt innehar den upplyfta positionen som legitimerar er den rätten att kunna avgöra detta, vilket ni saknar på alla vis som den blygsamma andelen följare ni har också påvisar… Med ovansagda i åtanke valde ni därför att skriva ”en så kallad nyhetssida” när den korrekta benämningen är en ”nyhetssida”.

90% av det som förmedlas är artiklar från gammelmedia och dessutom från betrodda källor som är accepterade av allmänheten. (Precis som Omni)

Precis som Aftonbladet är en röd tidning som belyser till fördel för de som ingår i den färgen är Vincat Veritas en blå sådan och agerar likvärdigt som förstnämnda i förmedlingen av nyheter.

Vi belyser vid behov särskilt grova uttalanden som gjorts på de sociala medierna i offentliga grupper i ett projekt vi valt att namnge ” Det Fina hatet” vars syfte är att upplysa allmänheten om den utbredda tystnadskultur som råder och därför legitimerar de hot, kränkningar och förföljelser de individer utanför åsiktskorridoren dagligen blir utsatta för utan brukligt ingripande från omgivningen.

Detta är vi inte ensamma om att göra även om detta förfarande är något som mestadels utförs av de som befinner sig innanför åsiktskorridoren såsom bla Expo, IRM och aktörerna inom mediabransche. Det finns inte ett enda tillfälle vi låtit personliga åsikter inom redaktionen belyst en oskyldig person med att manipulera uttalanden eller de omständigheter som belystes. Skärmdumpar sparas under en tid ifall någon ifrågasätter trovärdigheten.

Till skillnad från ”Vi Som Granskar Granskning Sverige” så förmedlar vi den sanning som är närmst verkligheten och alltid när ingen annan vågar eller kan pgr av rädsla för repressalier eller är tysta av en annan orsak, då är vi den rösten som saknas och förhoppningen är att andra då ska använda sin röst.

Namnet vi valt för att nå ut på de sociala medierna är Vincat Veritas, en annorlunda böjning som betyder ”låt sanningen segra” och är mer verklighetsförankrad än den fras som är vanligare förekommande i folkmun och då Vincit Veritas, ”sanningen skall segra”.
Men för att sanningen skall segra så måste där finnas en vilja att låta den få göra det och den viljan ska vår närvaro underlätta andra till att känna sig trygga att använda sig av.

Ni är vår motsatts även här som skriver era svarta och bittra känsloyttringar som om de vore av sanning, och då utan att en enda gång påvisa att det är som ni påstår. Ni använder er av just det fina hatet när ni degraderar oss som människor med ett lägre värde som inga sympatier är värda från omgivningen, en beprövad taktik som inte bara tillåter att tillfoga ”berättigad” skada på ”gärningsmännen” också under pågående handling är den självklara goda individen som i det hela även är ”offret”…

Och för att påskina alla de hemska epitetet ni uttalade som en sanning på individer ni förmodar ingår i redaktionen hos VV var en titt i en virtuell vänskaplista tillhörande de utpekade och att de åsikter ni har om individer som återfinns där ska överföras till innehavaren av nämnda lista? Skämtar ni?

Så här skriver Polimasaren om det ni säger är bevis nog för att påtvinga virtuellas vänners skuld på den ni granskar, vi har citerat ur en av hans artiklar och källan finner ni under uttalandet.

”Jag kommer inte bry mig om vilka hon har som vänner på den profilen för man får vara vän med vem man vill och på sociala medier behöver inte problematiska vänner betyda så mycket. Har flera vänner på Facebook som väljer att behålla t.ex rasistiska FB-vänner. Därför har jag valt att maskera hennes följare och vänner. Utan det är hennes ”Gilla” eller som det heter på VK ”Noteworthy pages”.”
Jag kommer inte bry mig om vilka hon har som vänner på den profilen för man får vara vän med vem man vill och på sociala medier behöver inte problematiska vänner betyda så mycket. Har flera vänner på Facebook som väljer att behålla t.ex rasistiska FB-vänner. Därför har jag valt att maskera hennes följare och vänner. Utan det är hennes ”Gilla” eller som det heter på VK ”Noteworthy pages”.
http://polimasaren.se/realistbloggerskan-och-kopplingarna-till-nazism-och-antisemitism/

Anonyma är även ni och många andra som belyser saker som kan resultera i obehagliga till dödliga repressalier men det är fel när vi önskar vara detsamma? Fast hotbilden mot VV är mer påträngande och faktisk än er som inte har en alls, ni existerade inte innan middagstid idag…

Sen att vi skulle vara ondskefulla rasister som endast ”svartmålade” invandrare och antirasister är ytterligare en lögn från er sida då vi belyser sanningen där den behövs som mest vilket allt som oftast är om de två ovannämnda gruppers horribla gärningar men vi publicerade en artikel för några dagar sen om NMR då behovet varit akut under en längre tid i en väldigt pressad situation ni och mer seriös media valt att vara tysta i trots vetskapen om behovet har varit känt.

Vi är rösten där den saknas och även när konsekvenserna kan bli höga då det berör extremhögern så belyste vi och agerade för det var rätt och riktigt att göra så, var vart ni?

Länk till artikeln som omnämns:

https://vincatveritas.com/2018/01/04/vackelsen-av-grasrotterna/

//Vincat Veritas

Länk till Vi Granskar Granskning Sverige påståenden om oss:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1952573441663928&id=1930096940578245